léčebně rehabilitační péče v kraji Vysočina a Jihomoravském kraji

V součastnosti intenzivně pracuji na svých dovednostech nejen jako fyzioterapeut, ale hlavně jako máma. Pracovní doba je tedy omezená a flexibilní při rodičovské dovolené. Děkuji za pochopení a těším se na viděnou.

S čím vám pomůžu?

Moje filozofie

Fascinuje mě psychomotorický vývoj jedince, zajímám se o viscerosomatiku a baví mě dry needling. Mimo fyzioterapii miluji svobodu a čerstvý vzduch s batohem na zádech v horách, tropický podvodní svět a novozélandský Sauvignon Blanc. Jsem veselá, optimistická, a pozitivní energii se snažím přenášet také na lidi ve svém okolí a své ordinaci. S klienty kladu důraz na vybudování vzájemné důvěry.

Odhalit příčinu

Práce fyzioterapeuta nápadně připomíná práci detektiva. Pokud vám chceme opravdu pomoci, je nezbytné dívat se za hranice místa bolesti. Postupně odkrývat složitý systém mnohdy dlouho a plížívě se manifestujících obtíží a dobrat se jejich pravé příciny. V tomto místě následně zahájit cílenou a celostní terapii.

Naslouchat

Aby došlo k odhalení příčiny co nejrychleji, a terapie se tak stala opravdu cílenou a efektivní, není nic důležitějšího než aktivní naslouchání a důkladný rozhovor. Nezřídkakdy se stává, že zdánlivě nesouvisející skutečnosti bývají klíčovými sovislostmi.

Celostní přístup

Třetí pilíř s předchozími úzce souvisí. K jedinci se vždy snažím přistupovat v komplexním, biopsychosociálním kontextu se vším, co k němu patří. Mnohdy je k dosažení kýžených výsledků třeba prozkoumat i jiné roviny a využít meziooborové spolupráce s odborníky.

Vzdělání a kurzy

Můj profesní i osobní život výrazně obohatily 4 roky života, které jsem strávila na Novém Zélandu a jinde ve světě. Kombinování práce s cestováním mi umožnilo nahlédnout do životů lidí z jiných kultur a jejich praktik, včetně těch fyzioterapeutických, a nalézt v nich inspiraci. Další obohacující a inspirující zkušenost je pro mě mateřství, a to zejména v oblastech práce se ženami těhotnými a po porodu, a kojenci.

 • 2020

  Kurzy Viscerální Manipulace a Aktivně v těhotenství

  Absolvovaný kurz Visceralní Manipulace 1 (břišní dutina) podle francouzského osteopata J.P.Baralla. Kurz Groofy Vše o těhotenství a porodu určený pro fyzioterapeuty, lékaře a porodní asistentky.

 • 2016-2020

  práce a život na Novém Zélandu

  Práce jako manažer a terapeut ve vyhlášeném spa v hlavním městě Wellington (Bodyhaven Spa). Prozkoumávání odlehlých koutů hor, moří a džunglí Nového Zélandu, Austrálie a Jihovýchodní Asie.

 • 2018-2019

  Pain Management Course for Professionals

  Třídílný rozsáhlý kurz suché jehly a tradičních čínských metod, Christchurch, New Zealand. (Acupuncture of Ashi Points & TMM channels, Micro stimulation, Acupressure, Dry needling, Ear acupuncture)

 • 2014, 2015

  Komplexní terapie ramene a Komplexní terapie krční páteře, Monada s r.o.

 • 2015

  Vojtova Reflexní Lokomoce, kurz A

 • 2014

  Fyzio-fitness instruktor, Fitness Institut Tonus, Praha

  Pod vedením PaedDr. Petra Tlapáka, CSc.

 • 2010-2015

  Magisterské a Bakalářské studium fyzioterapie

  Karlova Univerzita v Praze, 2. lékařská fakulta, udělen titul Mgr., Masarykova univerzita Brno, Fakulta sportovních studií, udělen titul Bc.

 • vášeň k pohybu a lidskému tělu, sportovní dětství

Služby

Fyzioterapie je metodou volby nejen pokud máte akutní či dlouhotrvající bolesti, ale její velká síla tkví také v prevenci. Terapii u mě může absolvovat každý bez rozdílu věku, národnosti či pohlaví. Snažím se o komplexní a inovativní přístup, kdy uplatňuji své zkušenosti ze zahraničí a neutuchající motivaci k celoživotnímu vzdělávání. Terapii šiji každému na míru a následuje vždy po důkladné diagnostice a kineziologickém rozboru. Hojně využívám metody Dynamické Neuromuskulární Stabilizace podle profesora Pavla Koláře, viscerální manipulace a dry needling.

Poruchy pohybového aparátu dospělých

Prevence a terapie poruch pohybového aparátu a veškerých obtíží. Stavy po akutních úrazech, operacích, léčba chronické bolesti.

Fyzioterapie dětí a kojenců

Kontrola a konzultace psychomotorického vývoje kojenců a dětí do samostatné chůze. Terapie dětí s vadným držením těla, plochonoží a jiné.

Terapie v těhotenství a po porodu

Fyzioterapie v tomto období má tu moc výrazně ovlivnit spokojenost ženy v těhotenství i průběh porodu, a tím budoucí život nejen matky, ale i dítěte a celé rodiny.

Kontakt

 • Mgr. Zuzana Běhalová
 • Pod Babincem 667, Velká Bíteš 595 01
 • Tel.: 797 751 052
 • Email: info@fyziobehalova.cz
 • IČO 09588779
 • Ordinační hodiny:
 • St 9-17
 • Pá 13-17